PROFESIONÁLNÍ DETEKTIV  –  detektivní agentura

Ceny služeb

Ceny detektivních služeb se skládají z hodinové odměny a nákladů, souvisejících s plněním Vašeho zadání (cestovní náhrady, správní a jiné obdobné poplatky, ostatní náklady, atp.). Za určitých okolností lze odměnu kombinovat s paušálem, případně i provizí.

 

Výše hodinové sazby začíná na 350,- Kč a je odstupňována dle náročnosti poskytovaných služeb. Vždy však záleží na dohodě s Vámi, při čemž je třeba vzít v úvahu, že výši odměny, vedle jiných specifických okolností, ovlivňuje i míra rizika, podstupovaného při plnění Vašeho zadání.

 

Vzhledem k tomu, že většinou nelze dopředu stanovit konečnou výši ceny detektivní služby, osvědčil se postup spočívající ve stanovení „stropu“ na tzv. prvotní šetření, aby jste měli cenu za služby detektiva pod kontrolou. Jedná se o částku, předem dohodnutou s Vámi, jež pokryje náklady na provedení prvotních úkonů, včetně přiměřené odměny detektiva. Po jejich uskutečnění, do výše dohodnutého „stropu“, je případ vyhodnocen a případně naplánovány další úkony včetně stanovení jejich předběžná ceny, nebo, pokud se například ukáže, že Vaše podezření se nepotvrdilo, nebo že již bylo dosaženo požadovaného účelu atp., je případ ukončen a vyhotoveno vyúčtování s příslušnou fakturou.