PROFESIONÁLNÍ DETEKTIV  –  detektivní agentura

Udělujete tímto souhlas fyzické osobě (osvč) Vladimír Lakomý se sídlem Savín 54, 78324 Litovel, IČO: 63006791, (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo potřebné pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem Vašeho zpětného kontaktování, a to v reakci na Vaši poptávku/konzultaci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu vladimir@profesionalnidetektiv.cz, nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, musí být přesné a pravdivé. K osobním údajům bude mít přístup pouze zpracovatel. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

V Litovli 23.3.2022