PROFESIONÁLNÍ DETEKTIV  –  detektivní agentura

Nabídka služeb

Výběr z nabídky služeb:

  • pátrání po osobách a věcech
  • zjišťování, prověřování a analýza informací, včetně jejich zobrazení v grafické analýze vztahů a vazeb, provedení syntézy dat s jejich následným popisem v souhrnné zprávě – nezbytné k  přijímání důležitých rozhodnutí, prevenci a ochraně proti podvodům, vzniku nedobytných pohledávek a jiných nestandardních a nežádoucích situací, včetně fatálních škod
  • odhalování a dokumentace protiprávního jednání
  • ochrana ekonomických zájmů fyzických a právnických osob (prověřování potencionálních obchodních partnerů, úkony související s řešením pohledávek po splatnosti, zjištění bonity dlužníka a stanovení efektivního způsobu vymáhání pohledávek, odhalování a dokumentace nekalosoutěžního jednání, atp.)
  • detektivní dohled, monitorování osob a věcí, k nimž má klient právní vztah
  • systematické hledání důkazů
  • analýza důkazů a jejich organizace
  • shromažďování podkladů (informace, důkazní materiál) pro svědectví v soudním řízení
  • zajištění OTP prohlídky proti odposlechům (kanceláře, byty, auta, atp.)

Specifikaci dalších služeb Vám poskytnu osobně.

Jakmile se rozhodnete mne kontaktovat s konkrétní poptávkou na detektivní služby, vezměte prosím v úvahu fakt, že v zájmu zvýšení efektivity práce soukromého detektiva na zakázce, je nutno dbát na provedení pečlivé přípravy. Její první a nejdůležitější fází je pohovor s Vámi, při němž by jste měli poskytnout maximální součinnost při předávání vstupních (prvotních) informací a neměli by jste zamlčet ani zdánlivě nepodstatné informace. Druhou fázi je provedení analýzy a zpracování prvotních informací, s naplánováním konkrétních úkonů. Dojde tak k úspoře času soukromého detektivova (není třeba zjišťovat již známe skutečnosti) a především peněz klienta. Proto si prosím k případu připravte všechny dostupné podklady a informace. Předem děkuji a těším se na spolupráci.